MS “Lorents” er byggenummer 153 fra Moen Marin AS, og ble overlevert til Salmonor juli 2016.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  10,65 m
 • Bredde på spt.:
  5,00 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  1,80 m
Tankkapasiteter
 • Brennolje:
  2,00 m3
 • Ferskvann:
  0,25 m3
 • Septioc Tank:
  0,15 m3