“Neverfjord” ble levert i 2002, som byggenummer 47 ved Moen Slip.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  23.85 m
 • Lengde p.p.:
  19.00 m
 • Bredde på spt.:
  7.50 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  3.97 m
 • Spantavstand:
  500 mm
 • Bemanning:
  6 personer
Tankkapasiteter
 • Lasterom:
  150 m3
 • Brennolje:
  35 m3
 • Ferskvann:
  6.5 m3
Bruk og klasse
 • Fartsommråde:
  Bankfiske II
 • Utrustet for:
  Snurrevad og not