MS «Polarstjerna» er byggenummer 25  ved Viknaslipen AS og ble overlevert til Jari Kystfiske AS, Hammerfest 8.juni 2015. Fiskebåten er utstyrt for snurrevad og frakt av levende fisk.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  14,98 m
 • Bredde på spt.:
  6,4 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  3,35 m
 • Bemanning:
  8 personer
Tankkapasiteter
 • Lasterom:
  78 m3
 • Brennolje:
  10 m3
 • Ferskvann:
  4 m3
 • Septioc Tank:
  1 m3
Ytelse
 • Hovedmotor:
  1xDeutz TCD2015V08M 612 hk kW
 • Kran:
  1xTMP 900 m/vinsj, 1xTMP 900 u/vinsj Tm