MS «Sara Karin» er byggenummer 23 ved Poltramp Yard AS i Stettin, og ble overlevert til Sara Karin AS den 22. juni 2017. Fartøyet er rigget for både reketråling og snurrevad.

Foto: Poltramp Yard AS
3D-bilde: Marin Design AS

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  19,80 m
 • Bredde på spt.:
  6,50 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  4,56 m
 • Bemanning:
  7 personer
Tankkapasiteter
 • Lasterom:
  150 m3
Ytelse
 • Hovedmotor:
  Mitsubishi 749 kW/1200 rpm