MS «Siw» er byggenummer 46 ved Båt og Motorservice AS, og ble overlevert til  Mirsel AS i februar 2017. Siw er rigget for snurrevad.

Viknaslipen er kontraktør, men Båt og Motorservice har bygd, utstyrt og levert båten til sluttkunden. Fartøyet er Viknaslipen AS sitt byggenummer 29.

Bildene er delt fra Båt og Motorservice sin Facebookside, med unntak av 3D-bildet.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  14,99 m
 • Lengde p.p.:
  14,56 m
 • Bredde på spt.:
  6,50 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  3,48 m
Tankkapasiteter
 • Lasterom:
  65 m3
 • Brennolje:
  10 m3
 • Ferskvann:
  4 m3
 • Septioc Tank:
  0,6 m3
Ytelse
 • Hovedmotor:
  Deutz 2015 kW