MS «Sjåviknes» er byggenummer 19 hos Viknaslipen AS, og ble overlevert til Sjåviknes AS den 29. april 2013. Fartøyet er utstyrt for snurrevad og reketrål med utstyr overført fra reders tidligere båt.

Familieselskapet som eier nybåten, består av far Bjørnar Sjåvik og sønnene Kent og Trond Viggo. Dette er båt nummer 10 i rekken for rederiet, men det er første gang de får skreddersydd båt for deres behov. Nå forventes økt effektivitet og større fangster.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  12,99 m
 • Lengde p.p.:
  12,35 m
 • Bredde på spt.:
  5,30 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  2,75 m
 • Spantavstand:
  500 mm
 • Bemanning:
  4 personer
Tankkapasiteter
 • Lasterom:
  35 m3
 • Brennolje:
  7 m3
 • Ferskvann:
  1,3 m3
 • Septioc Tank:
  0,5 m3
Ytelse
 • Hovedmotor:
  1xDeutz, 291 hk
 • Hjelpemotor:
  1xSabb Iveco, 40 kVA
Bruk og klasse
 • Fartsommråde:
  Kystfiske
 • Utrustet for:
  Trål og Snurrevad
 • Byggemateriale:
  Aluminium