MS «Stormfuglen», søsterfartøy av «Polarstjerna», er byggenummer 26 ved Viknaslipen AS og ble overlevert til Nergårdfisk AS i februar 2016. Flerbruksfartøyet skal brukes til levende fangst av torsk, kongekrabbefiske, samt ta oppdrag innenfor oljevern og inn mot oppdrett.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  14,99 m
 • Bredde på spt.:
  6,5 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  3,35 m
 • Bemanning:
  8 personer
Tankkapasiteter
 • Brennolje:
  10 m3
 • Ferskvann:
  4 m3
 • Septioc Tank:
  1 m3