MS «Vareid» er byggenummer 69 ved Moen Marin AS, og ble overlevert til Rollon 1 AS i mars 2014.

Hoveddimensjoner
 • Lengde o.a.:
  14.99 m
 • Lengde p.p.:
  13.70 m
 • Bredde på spt.:
  6.50 m
 • Dybde i riss hoveddekk:
  3.50 m
 • Spantavstand:
  500 mm
 • Bemanning:
  6 personer
Tankkapasiteter
 • Lasterom:
  80 m3
 • Brennolje:
  20 m3
 • Ferskvann:
  5 m3
Ytelse
 • Hastighet:
  10.5 knop
 • Hovedmotor:
  1xDeutz BF8M1015MC
 • Kran:
  2xTMP 900K
Bruk og klasse
 • Fartsommråde:
  Bankfiske II
 • Utrustet for:
  Snurrevad, not og garn
 • Byggemateriale:
  Stål