Om bedriften

Marin Design AS ble etablert i 2006, og har siden da designet mange båter, både lokalt og internasjonalt. Våre ansatte består blant annet av sivilingeniører, ingeniører, og fagarbeidere innen stål/maskin m.m. De har praktisk erfaring innen båtdesign, skipsbygging og prosjektledelse, hvor fellesnevneren er gode kvalifikasjoner og erfaring.

Vi har hovedkontor på Kolvereid i Nord-Trøndelag. I nærområdet er det mange selskaper innenfor maritim industri som skipsbygging, fiskeri, oppdrettsnæringen og logistikk. Disse selskapene er noen av våre fremste samarbeidspartnere. Vårt gode nettverk og fartstid i bransjen gir oss friheten til å møte de fleste utfordringer og oppdrag, om de er store eller små, på strak arm!

Vi har gjennom årene designet en rekke forskjellige fartøy, inkludert servicefartøy til oppdrettsnæringen, slepe-, laste-, passasjer- og fiskebåter. Her dekker vi alle aspekter fra skrogutforming, arrangement, innredning, maskineri og utstyr. I tillegg har vi erfaring med ombygging av eksisterende fartøy, og design av spesialiserte fartøy for spesifikke formål. Vi er også kvalifisert til å sertifisere dekkskraner.

Ledersystemet vårt har siden 2011 vært sertifisert av Bureau Veritas, i henhold til ISO 9001:2008 – Design og konstruksjon, stabilitetsberegninger, samt teknologisk tjenesteyting og innovative miljøriktige løsninger innenfor marin og maritim virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Marin Design er godkjent foretak for kontroll av norske fiskefartøy og lasteskip fra 8 til 15 m største lengde.

Vårt mål er å skape innovative, effektive og miljøriktige fartøy som våre kunder kan være stolte eiere av. Fra erfaring og teknologi gjør vi dine idéer om til realitet!

BV_Certification_ISO_9001_Certificate-number