Havbåra

Fiskebåt

MS «Havbåra» byggenummer 56 ved Viknaslipen AS, for Havbåra AS og ble levert mars 2021. Fremdriften drives av en Scania DI16 79M og er monter med TMP hydraulik kran av type TMP 500K. Fartøyet er spesielt utstyrt for fiske med garn og stampeline.
Leverte tjenester

Konseptdesign

Dokumentasjon

Grunnleggende design

Detaljert design

hoveddimmensjoner

Lengde o.a.

19

Lengde p.p.

18,28

Bredde på spt.:

8

Dybde i riss hoveddekk:

4

Spantavstand:

500 mm

Bemanning:

7

Tankkapasiteter

Lasterom

Ballastvann

Brennolje:

Ferskvann:

20,8 m3

16,6 m3

8,18 m3

42x1,5 m3

Ytelse

Hastighet:

Vinsj:

Kran:

TMP hydraulik TMP 500K

Hjelpemotor:

Bollard pull:

Hovedmotor:

Scania DI16 79M

2xNogva Deere 4045TFM 50

Bruk og klasse

Utrustet for:

Klasseselskap:

Bollard pull:

Byggemateriale:

Aluminium

Er du interessert i en lignende løsning?
Vi realiserer dine drømmer.
ta kontakt