Om oss
Vi er en gruppe engasjerte mennesker, som har utviklet løsninger for båtbyggere i over 14 år.


Om oss

«Fra Ytre Namdal, designet for alle hav»


Marin Design AS ble etablert på Kolvereid i 2006, men det maritime næringsmiljøet ved Kolvereidvågen har tradisjoner helt tilbake til 1908. Våre ansatte består blant annet av sivilingeniører, ingeniører, og fagarbeidere innen stål/maskin med mere. Fagekspertisen har kompetanse og praktisk erfaring innen båtdesign, skipsbygging og prosjektledelse. Fellesnevneren for staben i Marin Design er gode kvalifikasjoner og erfaring.

I bedriftens nærområde er det mange selskaper innenfor maritim industri som skipsbygging, fiskeri, oppdrettsnæring og logistikk. Disse selskapene er noen av våre fremste samarbeidspartnere. Vårt gode nettverk og fartstid i bransjen gir oss friheten til å møte fleste utfordringer og oppdrag - om de er store eller små - på strak arm!

Vi har gjennom årene designet en rekke forskjellige fartøy, inkludert servicefartøy til oppdrettsnæringen, slepe, laste-, passasjer-, fiske- og bløggebåter. Her dekker vi hele spekteret fra skrogutforming, arrangement, innredning, maskineri og utstyr. I tillegg har vi erfaring med ombygging av eksisterende fartøy og design av spesialisrte fartøy for spesifikke formål. Marin Design utfører design og konstruksjon, stabilitetsberegninger, samt teknologisk tjenesteyting og innovative miljøriktige løsninger innenfor marin og maritim virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er også kvalifisert til å sertifisere dekkskraner. Marin Design er dessuten godkjent foretak for kontroll av fiskefartøy og lasteskip fra 8 til 15 meter største lengde.

Ledersystemet vårt har siden 2011 vært sertifisert av Bureau Veritas, i henhold til ISO 9001:2015

Vårt mål er å skape innovative, effektive og miljøriktige fartøy som våre kunder kan være stolte eiere av. Ut fra vår erfaring og teknologi gjør vi dine idèer om til realitet!

Historie

«Hjørnesteinsbedrift i mer enn 100 år»

Marin Design representerer maritime tradisjoner ved Kolveidvågen fra over 100 år tilbake. Selskapet Moen Slip ble etablert av Ole Iver Holm i 1923, og næringsvirksomheten videreføres i dag på samme sted gjennom selskapene Marin Design og Moen Industributikk. Familien Holms næringstradisjoner strekker seg imidlertid helt tilbake til 1908, da ekteparet Marie og Ole Iver Holm vendte tilbake fra Syd-Dakota i Amerika og startet kjøpmannsvirksomhet på Kolvereid. I dag er det fjerde og femte generasjon av Holm-familien som driver næringsvirksomheten videre. Dermed kan familien i 2023 markere både 115- og 110- årsjubileum for sine selskaper. Det maritime fagmiljøet på Kolvereid har opp gjennom årene designet og bygd en rekke båter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Marin Design har dermed opparbeidet en trofast kundeportefølje verden over. Selskapets evne til utvikling og nytekning har gitt oss invitasjoner til samarbeid om utvikling av rammer og verktøy for næringa. Bakgrunnen for dette er naturligvis vår solide kompetanse med ingeniører, sivilingeniører og fargarbeidere innen stål/maskin med mere.

Familien Holms næringsvirksomet har i perioder gitt arbeid for opp til et tresifret antall menneskre på Kolvereid og i Ytre Namdal. Bedriftene har altså vært en stabil arbeidsplass i godt over 100 år, og virksomheten har i hele denne tiden vært selve hjørnesteinsbedriften i kommunesenteret Kolvereid. Samtidig har virksomheten vært av uvurderlig betydning lokalt for en rekke andre bedrifter og leverandører av varer og tjenester til det maritime miljøet på Kolvereid.

Framsynthet, innovasjon og kreativitet skaper både verdier og viktig menneskelig kapital. Resultatet blir sterke kompetansemiljøer. 

INNOVATIV EFFEKTIV MILJØRIKTIG
Vi yter det lille ekstra!
Er du interessert?
ta kontakt