Ragnhild Hatland

Fiskebåt

MS "Ragnhild Hatland" er byggnummer 59 ved Båt og Motorservice AS, for Hawi AS og ble levert ... 2023. Fremdriften drives av to VETH VL-200 propeller som kan rotere

360° rundt sin egen akse. MS " Ragnhild Hatland" er montert med to kraner fra Copma av type 78M3 og 108M2. Fartøyet er rigget for fiske med snurrevad og not.

Leverte tjenester

Detaljert design

Dokumentasjon

Fartøykontroll

Grunnleggende design

Konseptdesign

Kontraktsforhandlinger og byggetilsyn

hoveddimmensjoner

Lengde o.a.

14,98 m

Lengde p.p.

14,60 m

Bredde på spt.:

7,30 m

Dybde i riss hoveddekk:

4,00 m

Spantavstand:

500 m

Bemanning:

6

Tankkapasiteter

Lasterom

Ballastvann

Brennolje:

Ferskvann:

7,3 m3

13,3 m3

87,8 m3

Ytelse

Hastighet:

Vinsj:

Kran:

Copma 78M3, Copma 108M2

Hjelpemotor:

Bollard pull:

Hovedmotor:

2x VETH VL-200

3x Caterpillar C9,3

8T Lorentzen

Bruk og klasse

Utrustet for:

Klasseselskap:

Bollard pull:

Byggemateriale:

Aluminium

Er du interessert i en lignende løsning?
Vi realiserer dine drømmer.
ta kontakt