Ravinda

Fiskebåt

MS «Ravinda» byggenummer 55 ved Båt og Motorservice AS, for Hawi AS og ble levert juli 2020. Fremdriften drives av en Scania DI9 70 motor og kan komme opp i en max hastighet på 10 knopp. MS «Ravinda» er monter med Amco Veba kran av type CCv 804 MF2S. Fartøyet er spesielt utstyrt for garnfiske.
Leverte tjenester

Konseptdesign

Dokumentasjon

Grunnleggende design

Detaljert design

hoveddimmensjoner

Lengde o.a.

11,03

Lengde p.p.

10,5

Bredde på spt.:

4,7

Dybde i riss hoveddekk:

2,32

Spantavstand:

500 mm

Bemanning:

3

Tankkapasiteter

Lasterom

Ballastvann

Brennolje:

Ferskvann:

1,2 m3

3,5 m3

1,15 m3

22 m3

Ytelse

Hastighet:

Vinsj:

Kran:

Amco Veba CCv 804 MF2S

Hjelpemotor:

Bollard pull:

Hovedmotor:

Scania DI9 70

10 knop

Sole Diesel 25 GT

Bruk og klasse

Utrustet for:

Klasseselskap:

Bollard pull:

Byggemateriale:

Aluminium

Er du interessert i en lignende løsning?
Vi realiserer dine drømmer.
ta kontakt